DISSENYEM, CONSTRUÏM I INSTAL·LEM sistemes específics per a la dosificació dels nostres productes químics, i optimitzem els processos productius en què participen.

Gràcies a l’equip d’ENGINYERS I TÈCNICS del Departament d’Enginyeria, Projectes i Instal·lacions de CPQ, hem creat una sèrie d’equips estàndards amb marca pròpia CPQ autosystem®.

Som experts en el disseny i implantació d’instal·lacions automatitzades CLAUS EN MÀ i en el desenvolupament de millores i/o adaptacions A MIDA.
Oferim un excel·lent servei integral d’ASSISTÈNCIA POSTVENDA I MANTENIMENT.

ESCUMEIG / DESINFECCIÓ

ESCUMEIG / DESINFECCIÓ

Els equips per a aplicació d’escuma i/o desinfectant superficial de CPQ han estat desenvolupats sota els màxims estàndards de qualitat, per poder cobrir les necessitats de neteja específiques dels sectors en què treballem.

Són COMPATIBLES amb els diferents tipus de detergents escumejants i desinfectants i s’utilitzen per a NETEJA I DESINFECCIÓ EXHAUSTIVA de tota mena de superfícies, ja siguin horitzontals o verticals, així com de maquinària en la indústria en general, especialment en l’alimentària.

Disposem d’un COMPLET CATÀLEG que ens permet donar assessorament sobre la tria de l’equip i el producte més apropiats en funció de les peculiaritats i necessitats dels nostres clients, i aconseguir així una qualitat d’escuma adequada per a un òptim procés de neteja: estalviant temps i aigua i garantint resultats finals.

 

EQUIPS
MÒBILS

SATÈL·LITS
DESCENTRALITZATS

ESCUMEIG
CENTRALITZAT

BOOSTERS
I CENTRALS

NEBULITZACIÓ

NEBULITZACIÓ

La nostra experiència en el camp de la desinfecció per via aèria ens ha fet optar per la ULTRANEBULITZACIÓ en FRED per POLVORITZAT FI (ULV), ja que presenta diversos avantatges respecte d’altres opcions del mercat, especialment en l’aspecte de seguretat personal de l’aplicador i l’absència de subproductes tòxics sobre les superfícies després de l’aplicació.

Mitjançant aquest tipus de tecnologia, s’aconsegueix una saturació total de l’ambient amb gotes microscòpiques del producte desinfectant durant un temps i forma adequats, la qual cosa assegura uns resultats microbiològics correctes, fins i tot en les zones de més difícil accés.

Dins de la nostra gamma d’equips UVL, dissenyats i FABRICATS EN EXCLUSIVA per CPQ, destaquen els equips mòbils i les instal·lacions fixes centralitzades, les quals permeten una total automatització del procés de desinfecció amb possibilitat de control remot.

 

TRACTAMENT D'AIGÜES I ABOCAMENTS

TRACTAMENT D'AIGÜES I ABOCAMENTS

Tenim una àmplia experiència en el DISSENY, INSTAL·LACIÓ i MANTENIMENT de sistemes per al tractament de l’aiguade tota mena, així com en la recuperació d’abocaments industrials d’altres naturaleses.

Posem a la vostra disposició les tecnologies i equips que considerem més adequats per a cada aplicació en particular, els quals han estat validats exhaustivament per òptims resultats i la total satisfacció dels nostres clients.

Ens impliquem en cadascun dels projectes en què treballem per obtenir una aigua de les característiques desitjades en total compliment de la legislació aplicable, des del seu estudi previ fins a la implantació i, posteriorment, el seu seguiment.

Com a tret diferencial, hem sigut pioners en la implantació del DIÒXID DE CLOR en tots els seus àmbits (aigua de beguda animal, higienització de l’aigua de procés en la indústria o el tractament de prevenció de la legionel·losi) per la qual cosa actualment som experts en aquests tipus de tractament. A partir del nostre know-how complet, hem desenvolupat equips de generació de diòxid de clor de producció pròpia i marca CPQ autosystem® CLO2 que es caracteritzen pel seu fàcil maneig, gran resistència, alt rendiment i fiabilitat.

 

SISTEMES
DE FILTRACIÓ

SISTEMES
DE POTABILITZACIÓ

SISTEMES AUTOMATITZATS
CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI

SISTEMES
EVAPORATIUS

DOSIFICACIÓ, MESURAMENT I CONTROL

DOSIFICACIÓ, MESURAMENT I CONTROL

La utilització de productes químics en qualsevol àmbit requereix d’una correcta dosificació que garanteixi, tant l’adequada concentració d’ús, com la seguretat dels treballadors que porten a terme les operacions de manipulació.

A CPQ fem servir la tecnologia òptima per dosificar de forma eficient, precisa i segura en funció de cada aplicació i entorn de feina.

En conseqüència, disposem d’una gran varietat d’EQUIPS DOSIFICADORS que s’adapten a les distintes tipologies de producte i aplicacions.

Com no podia ser de cap altra manera, els dosificadors es poden combinar amb aparells de MESURAMENT i REGULACIÓ per a diferents paràmetres, com ara pH, redox, conductivitat, temperatura, clor, brom, diòxid de clor, peròxid d’hidrogen o àcid peracètic.

El nostre Departament tècnic us assessorarà sobre el sistema que s’adapti més bé a les vostres necessitats particulars.

 

BOMBES

MESURAMENT I REGULACIÓ

SISTEMES DE DOSIFICACIÓ

PROJECTES A MIDA

PROJECTES A MIDA

Al marge de les instal·lacions descrites, som experts en el desenvolupament de PROJECTES A MIDA i instal·lacions CLAUS EN MÀ. Es caracteritzen per estar dimensionats i construïts en funció de les necessitats concretes de cada client i aplicació, en compliment dels estàndards més exigents.

El nostre equip d’enginyers i tècnics s’encarrega del procés de principi a fi, incloent-hi estudis previs, desenvolupament del projecte, execució, muntatge i posada en marxa.

Així mateix, des de la mateixa secció, oferim un servei d’ASSISTÈNCIA POSTVENDA INTEGRAL als nostres clients.

Disposem d’una gran experiència en:

  • Instal·lació, remodelació i transformació d’UNITATS CIP de neteja.
  • Disseny i fabricació de noves instal·lacions CIP MÒBILS.
  • Estacions de DESCÀRREGA, EMMAGATZEMATGE i DOSIFICACIÓ CENTRALITZADA de productes químics concentrats.
  • Instal·lacions de NETEJA AUTOMÀTICA.
  • Instal·lació i optimització de SISTEMES DE LUBRICACIÓ.
  • CENTRALS DE FILTRACIÓ per a olis i emulsions en el mecanitzat de metalls.
  • Altres.

DOSIFICACIÓ CENTRALITZADA

LUBRICACIÓ DE CADENES

SISTEMA AUTOMÀTIC DE NETEJA

CIP MÒBIL

POLVORITZACIÓ ELECTROBROTXA

CENTRAL DE FILTRACIÓ