Som conscients que una col·laboració entre empreses no pot quedar reduïda al desenvolupament i subministrament de productes. Ha d’existir una ASSISTÈNCIA RÀPIDA I EFICAÇ per donar resposta a les necessitats dels nostres clients i als problemes que els poden sorgir.
La forma de treballar amb els nostres clients és col·laborar de manera estreta generant una sinergia que beneficia ambdues parts sota la filosofia WIN WIN.
Ens agrada considerar-nos part de l’equip i fomentem una comunicació fluida a tots els nivells. Som el PARTNER de màxima confiança amb qui comptar pel nostre compromís i les SOLUCIONS CPQ.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA-COMERCIAL

ASSISTÈNCIA TÈCNICA-COMERCIAL

Per millorar-ne l’eficàcia, els nostres TÈCNICS COMERCIALS, amb una àmplia experiència en els sectors del mercat, són presents en un territori ampli, distribuïts per zones de forma estratègica, per cobrir i atendre amb gran reactivitat les necessitats tècniques i logístiques dels nostres clients.

Així mateix, disposem de PERSONAL PURAMENT TÈCNIC altament qualificat i preparat per resoldre qualsevol dubte o problema relacionat amb els nostres productes, instal·lacions o serveis.

Oferim un EXCEL·LENT SERVEI, que inclou:

  • ESTUDI EXHAUSTIU de processos industrials.
  • SELECCIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS I INSTAL·LACIONS més adequats.
  • Elaboració de PLANS DE NETEJA I DESINFECCIÓ específics.
  • AUDITORIES periòdiques de processos, equips i aplicació de productes.
  • ANÀLISIS dels PARÀMETRES RELLEVANTS recollits en informes detallats.
  • GRAN COMUNICACIÓ a fi de generar un feedback positiu per a una millora contínua.
  • CURSOS TEÒRICS I PRÀCTICS de formació del personal.
  • Assessorament tècnic amb aportació contínua de PROPOSTES DE MILLORA.
  • VISITES TECNIQUES-COMERCIALS periòdiques.

ÀREA DE LABORATORI

ÀREA DE LABORATORI

En el nostre Departament de laboratori fem, entre d’altres, les següents activitats:

CONTROL DE QUALITAT

de totes les fabricacions per garantir que els nostres productes sempre compleixen l'estàndard de qualitat preestablert.

CONTROL MICROBIOLÒGIC

per a l'anàlisi de presència de contaminacions microbiològiques tant en l'àmbit alimentari com en la resta dels sectors de mercat en què treballem.

CONTROL FISICOQUÍMIC

mitjançant la medició de paràmetres com ara les dosis d'aplicació, la qualitat de l'aigua, l'estat de les solucions de treball, etc.

TESTS DE SIMULACIÓ

a petita escala de situacions reals adaptant-nos a les condicions específiques de cada cas en particular.

Així mateix, col·laborem amb laboratoris acreditats, institucions universitàries i instituts tecnològics de gran prestigi per abordar problemes que requereixen coneixements i tecnologies que s’escapen del nostre abast.

R + D + I

R + D + I

Tots els nostres productes, ja siguin QUÍMICS O INSTAL·LACIONS, estan en contínua revisió i evolució per poder anticipar-nos a les necessitats del mercat en general i dels nostres clients en particular.

Dediquem gran part dels nostres recursos a la RECERCA I EL DESENVOLUPAMENT, ja que entenem que les exigències del mercat varien contínuament i una empresa que no s’adapti a aquests canvis no és competitiva.

El nostre Departament d’R+D+I està format per personal amb base tecnicocientífica, ALTAMENT ESPECIALITZAT i amb gran experiència en formulació química i disseny industrial, per la qual cosa estem plenament capacitats per millorar contínuament la nostra oferta comercial.

A més, estem al dia de les darreres novetats globals en els camps en què treballem amb l’objectiu de poder proposar-vos periòdicament noves alternatives que permetin OPTIMITZAR LA VOSTRA QUALITAT.

 

SOLUCIONS CPQ

SOLUCIONS CPQ

Som una empresa fortament orientada al client que es caracteritza per la seva gran capacitat de REACCIÓ DAVANT L’APARICIÓ D’UN PROBLEMA.

Mitjançant un rigorós mètode que consta d’un plantejament inicial, basat en l’anàlisi de dades reals, seguit d’un estudi exhaustiu, obtenim la solució tècnica, que consisteix en l’adaptació de formulacions, el disseny de nous productes i instal·lacions o l’optimització de procediments.

No obstant això, la nostra tasca no acaba en aquest punt, ja que considerem que tan important és la resolució immediata, com el seguiment del problema, basat en una assistència tècnica continuada, anàlisis periòdiques i propostes de millora.

Aquesta forma d’actuar, ens permet proporcionar SOLUCIONS EXCLUSIVES CPQ personalitzades segons les característiques de treball dels nostres clients i que realment funcionen, perquè aconseguim més progrés, eficàcia i productivitat.