COL·LABOREM AMB EMPRESES LÍDERS EN MÚLTIPLES SECTORS DEL MERCAT la qual cosa ens permet tenir una àmplia experiència en el món industrial a tots els nivells i ser capaços de traslladar els coneixements adquirits d’un sector a un altre.

Això es tradueix en una SINERGIA MOLT POSITIVA QUE BENEFICIA ELS NOSTRES CLIENTS, ja que som molt efectius a l’hora de resoldre problemes i de plantejar nous projectes d’innovació i de millora contínua.

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

La introducció en el mercat d’aliments i begudes, ja siguin d’origen animal o vegetal, exigeix que el producte final destinat al consum tingui unes qualitats higièniques adequades per evitar tant les infeccions per microorganismes com les intoxicacions químiques.

És precisament en aquest context en què disposar d’un col·laborador especialista en bioseguretat, higiene i lubricació en la indústria alimentària com CPQ permet garantir la màxima qualitat higiènica del producte, allargar-ne la vida mitjana i optimitzar-ne la producció, i complir així amb la legislació vigent.

Treballem activament aportant solucions integrals adaptades a les necessitats de cada client, i us acompanyem en tots els passos de la cadena productiva: activitat primària (agricultura, ramaderia, pesca i cacera), processament de matèries primeres (escorxador, especejament, manipulació, rentat de vegetals) i elaboració i envasament de productes preparats per al consum (precuinats, quarta gamma, pinsos, conserves, begudes, forneria-pastisseria).

Disposem d’un catàleg complet de productes DETERGENTS per a qualsevol tipus de neteja, DESINFECTANTS a partir d’efectives combinacions de principis actius i LUBRICANTS de gran rendiment per a cadenes transportadores.

Així mateix, dissenyem i construïm equips i instal·lacions de marca pròpia per a la seva aplicació com ara HIDRONETEJADORESNEBULITZADORS, sistemes centralitzats de DOSIFICACIÓ i centrals i instal·lacions per a LUBRICACIÓ DE CINTES transportadores, entre d’altres.

En el marc d’una gestió global és inconcebible no pensar en el servei associat a la higiene i lubricació en la indústria alimentària, ja que és l’única via per assegurar la qualitat dels processos. Per això, en la nostra àrea tècnica i de laboratori ASSESSOREM en l’elecció de productes, preparem i implantem en estreta col·laboració amb el client PROCEDIMENTS i PLANS ND, fem seguiment dels processos mitjançant AUDITORIES, LLISTES DE COMPROVACIÓ i CONTROLS ANALÍTICS periòdics i, sobretot, som resolutius en cas d’aparició de qualsevol tipus de problema.

INDÚSTRIA METAL·LÚRGICA

INDÚSTRIA METAL·LÚRGICA

En el sector metal·lúrgic, on la competència a nivell internacional és màxima, és clau portar a terme una fabricació eficaç i rendible.

Els processos de lubricació, refrigeració i detergència, com a part essencial del procés de producció en el mecanitzat, són determinants per garantir la consecució d’aquests objectius de forma sostenible, segura per al personal i respectuosa amb el medi ambient.

A CPQ som experts des de fa més de 30 anys, tant en mecanitzat de metalls com en la lubricació, la neteja i el tractament de superfícies.

Som fabricants de FLUIDS DE TALL AQUÓS i d’OLIS DE TALL PUR amb formulacions dissenyades per adaptar-nos a les necessitats específiques de cadascun dels nostres clients.

Els nostres productes per a RENTAT I PROTECCIÓ DE METALLS garanteixen una neteja profunda combinada amb una alta resistència a la degradació, fins i tot en condicions especialment agressives.

Així mateix, oferim olis HIDRÀULICS i de GUIES i LUBRICANTS industrials.

Entenem que és imprescindible una bona gestió global de fluids i, en conseqüència, la nostra activitat no es limita al subministrament de químics, sinó que estem especialitzats en el disseny, construcció i implantació d’instal·lacions com ara sistemes individuals i CENTRALS DE FILTRATGE, CENTRÍFUGUES i EVAPORADORES, així com de materials auxiliars per a aquestes aplicacions d’entre les quals destaquem les nostres TELES FILTRANTS.

TRACTAMENT DE L'AIGUA

TRACTAMENT DE L'AIGUA

L’aigua és el principal i més important component dels éssers vius. Participa en la indústria de molt diverses formes, i en la majoria dels casos és imprescindible per als sistemes de producció.

De forma natural, moltes vegades, l’aigua no compleix els requisits per a consum i/o ús industrial per causa de múltiples factors com alts continguts de sals dissoltes, presència de matèria orgànica, sòlids en suspensió, contaminació microbiològica, etc.

A CPQ som especialistes en el tractament d’aigua de qualsevol natura, l’adaptem a l’aplicació i a les necessitats de cada cas en particular, gràcies a un disseny específic tant pel que fa als productes QUÍMICS com a les INSTAL·LACIONS.

 • Aigua de procés.
 • Aigua industrial freda i calenta (calderes, sistemes de refrigeració, plantes dessalinitzadores, etc.).
 • Aigua de beguda animal.
 • Potabilització per a consum humà.
 • Prevenció i control de la legionel·losi.
 • Aigües residuals.
 • Altres.

Com a punt que destacar, som pioners en la implantació del DIÒXID DE CLOR en tots els seus àmbits d’aplicació, i experts en la seva gestió a partir de la nostra efectiva fórmula de PRODUCTE + EQUIP + SERVEI.

GRAN CONSUM CPQ

GRAN CONSUM CPQ

Definim l’apartat de gran consum CPQ per donar allotjament a aquells sectors que requereixen d’ajuda especialitzada per cobrir les necessitats de cura i higiene associades a la pràctica diària de la seva activitat comercial.

Mitjançant una extensa gamma de PRODUCTES QUÍMICS, ACCESSORIS D’HIGIENE, EQUIPS D’APLICACIÓ i ENGINYERIA, així com la capacitat per adaptar les nostres formulacions i formats a necessitats particulars, estem en disposició de garantir un alt nivell de qualitat i economia amb el mínim impacte mediambiental que us permeti guanyar-vos la confiança dels vostres clients i usuaris.

 • Gràcies a un ampli catàleg de productes de neteja/desinfecció i complements de raspalleria, aconseguim una neteja professional molt efectiva i completa en el sector institucional-col·lectivitats, capaç de cobrir des de les altes exigències de neteja en restauració i hostaleria (HORECA) fins als elevadíssims estàndards d’higiene en hospitals, centres sanitaris o residències.
 • En el rentat de tèxtils, disposem de formulacions innovadores, sistemes de dosificació especialitzats i solucions d’enginyeria, per assolir la neteja perfecta, la higiene, la conservació de teixits i neteja sostenible, tant de roba d’ús professional (bates, llençols, tovalloles, uniformes, mantells) com d’ús domèstic.
 • Som assessors i col·laboradors en la gestió de la higiene personal, i facilitem l’execució de bones pràctiques tant per part del personal com del client, mitjançant una completa varietat de productes (hidroalcohòlics, sabons, gels i cremes) i accessoris per a la neteja i cura dermatològica de la pell.
 • CPQ s’ocupa de tenir cura del vehicle professional o particular amb solucions per a automoció que inclouen tant olis de motor sintètics i minerals adaptats a les especificacions del motor, com productes per mantenir en perfecte estat de neteja exterior i interior l’automòbil.